J.C. Ruigrok Stichting steunt initiatieven

De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking. 

De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken, onder andere door het verstrekken van subsidies aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Alleen projecten in de regio's Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek komen in aanmerking voor subsidie.


 Geschiedenis

Halverwege de 19e eeuw reisde een smidsknecht Christiaan Jacob Ruigrok vanuit Utrecht naar zijn familie in De Zilk. Hij nam de trekschuit door de Leidsevaart. In Vogelenzang werden de paarden gewisseld en daar ontdekte Christiaan Jacob een smederij. Hier kon hij gaan werken en na een paar jaar nam hij de smederij over.

In de loop der jaren kwamen er naast de smederij andere activiteiten bij zoals het vervaardigen van landbouwmachines, het maken van hekwerken op maat en de fabricage van kachels. De nakomelingen van Christiaan Jacob richtten rond 1915 in Vogelenzang de fabriek voor Hek-en Rasterwerken op met een stier die tegengehouden wordt door een Ruigrokhek als symbool.

De laatste kinderloze eigenaar, Johannes Cornelis Ruigrok, besloot om een aanzienlijk deel van zijn vermogen na zijn overlijden na te laten aan een door hem in 1977 opgerichte en tot zijn overlijden in 1983 bestuurde stichting: de J.C. Ruigrok Stichting. Na zijn overlijden werd het bestuur conform de door hem gegeven aanwijzingen gevormd door drie personen met wie hij zowel zakelijk als persoonlijk nauwe banden onderhield.