Aanvragen

De vergaderdata in 2019 zijn:

 • 14 februari
 • 9 april
 • 20 juni
 • 5 september
 • 21 november.

De aanvragen moeten uiterlijk vier weken voor de vergadering zijn ingediend .

Aanvragen geschiedt uitsluitend digitaal. Om een aanvraag in te dienen, klikt u op de onderstaande link. Allereerst maakt u daarna een account aan door u te registeren op de online omgeving van de Ruigrok Stichting. Nadat u als gebruiker geregistreerd bent, kunt u op uw account inloggen en een aanvraag indienen. Via uw account wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag. Als u al een account hebt, dan kunt u direct inloggen en een aanvraag indienen.

Registreren voor aanvraag c.q. aanvraag indienen


Criteria c.q. voorwaarden

Een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project bij de J.C. Ruigrok Stichting dient te voldoen aan een aantal criteria c.q. voorwaarden:

1. De aanvraag betreft een project dat nog niet gestart is. Bijdragen in de exploitatie van een organisatie komen niet voor subsidiëring in aanmerkingen.

2. De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkeklijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, doch wel tot aanbeveling strekt.

3. De aanvraag betreft een project binnen één van de werkterreinen van de stichting. De werkterreinen van de J.C. Ruigrok Stichting zijn: godsdienst & geloven, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid) of stimulering van wetenschappelijk onderzoek, dan wel ontwikkelingssamenwerking.

4. De aanvraag heeft betrekking op een project dat wordt uitgevoerd binnen het werkgebied van de stichting: Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek. Betreft de aanvraag een ontwikkelingssamenwerkingsproject dan dient de aanvrager (rechtspersoon) binnen het werkgebied gevestigd te zijn.


Benodigde documenten

Aanvragen kan uitsluitend digitaal. Als u een aanvraag indient is het noodzakelijk de volgende bestanden te uploaden als bijlagen:

 1. een goede omschrijving van het project
 2. een begroting
 3. een dekkingsplan
 4. statuten
 5. uittreksel uit de Kamer van Koophandel
 6. een recente jaarrekening
 7. lijst van aangeschreven fondsen

Vragen

Voor vragen over het indienen van subsidieverzoeken kunt u contact opnemen met:

secretariaat@jcruigrokstichting.nl