Projecten 2012

In 2012 zijn de volgende projecten gesubsidieerd:

Cultuur

Amsterdam:
Hollands Vocaal Ensemble, Nederlands Jeugd Strijk Orkest, beiden voor een concert in Haarlem.

Bergen:
Holland Music Sessions voor concerten in Haarlem.

Bloemendaal:
Ons Bloemendaal.
 
Den Haag:
Prinses Christina Concours voor de voorronde in Haarlem.

Haarlem:
Andriessen/De Klerk Stichting, BigBand Buitenlandse Zaken, Concertkoor Haarlem, Dolhuys, Doulce Memoire, Draaiorgelmuseum Het Kunkels Orgel, Federatie Haarlemse Koren, Frans Hals Museum, Haarlem Voices, Haarlems Amateur Symphonie Orkest, Haarlems Bach Ensemble, Haarlems Gemengd Koor, Haarlemse Jazzclub, Haarlems Projectkoor 023, Haarlems Straatorkest, Haarlems Studenten Koor, Haarlems Symfonisch Blaasorkest, Haarlemsche Tooneelclub, Kennemer Jeugd Orkest, Kennemer Vrouwenkoor, Koor Lokaal, Letterlievende Vereniging J.J. Cremer, Jan Mul Stichting, Musical Company, Operagezelschap Hulsbergen, Oratoriumkoor Kennemerland, Spaarnebazuin, Stadsschouwburg /Philharmonie, Stichting Beeldverhaal, Stichting Bevrijdingspop, Stichting Bilderdijk, Stichting De Brugmakers, Stichting De Hofjeskrant, Stichting De Kleine Opera, Stichting Geveltekens, Stichting Haarlemse Dichtlijn, Stichting Haarlem Jazz and More, Stichting Haarlemse Theatermakers, Sichting Harry Mulisch verbeeld, Stichting Kathedrale Basiliek, Stichting Literair Haarlem, Stichting Multiplex, Stichting Nieuwe Gracht Producties, Stichting Rob Acda Award, Stichting Talent and Dreams (STAD), Stichting Zango, Toneelgroep Genesius, Vereniging Vrienden van de Houtvaart, Vocaal Ensemble Kwarts, Vrouwenkoor Hoor Haar.

Heemstede:
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, Opera Trionfo, Stichting Harm Botman, Stichting Memorabele Momenten.

Hillegom:
Fioretti College, Hillegomse Muziekschool, Stichting bij-Fleur, Stichting Mubo.

Hoofddorp:
Historisch Museum Haarlemmermeer.

Leiden:
Nederlands Studenten Orkest  voor een concert in Haarlem.

Naarden:
Stichting de Nederlandse Ruimte voor een tentoonstelling in de Keukenhof.

Nieuw Vennep:
Flying High Singers.

Noorwijkerhout:
Stichting Coverband Festival.

Velsen:
Beeckestijn Pop, Cornelis Vreeswijk Genootschap, Havenfestival, Pieter Vermeulen Museum.

Wormer:
St. Uitgeverij Noord-Holland voor een boek over historische buitenplaatsen in Kennemerland.

Zeist:
KNNV Uitgeverij voor een boek Genieten in de Gouden Eeuw.

Zutphen:
Walburg Pers voor een boek over de dichter en VOC chirurgijn Wouter Schouten.


Godsdienstig

Haarlem:
Bisdom Haarlem-Amsterdam.


Liefdadig

Haarlem:
Fonds van Urgente Noden.


Natuur

Heemstede:
St. Kom in mijn tuin.

Lisse:
't Huys Dever.

Velsen:
Stichting Beeckestijn.


Ontwikkelingswerk

Haarlem:
Habitat for Humanity, Stichting Haarlem-Mutare.

Heemstede:
Stichting Community Service.


Sociaal

Amsterdam:
Weekend Academie voor een project in Haarlem.

Bentveld:
Scouting Het Naaldenveld.

De Zilk:
Stichting Drumband Altesa.

Den Bosch:
Special Olympics voor deelnemers uit Zuid-Kennemerland.

Haarlem:
Broodbankactie, Bureau Discriminatiezaken, Mondiaal Centrum, Stichting Haarlem Roze Stad.

Hoofddorp:
Hospice Bardo.

Lisse:
Scouting Lisser Kaninefaten, Speeltuinvereniging Kindervreugd.

Nieuw Vennep:
Adamas Inloophuis.

Vogelenzang:
Stichting Zebra Zorg.


Wetenschap

Haarlem:
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.


Kerngegevens 2009, 2010, 2011 en 2012

  2009 2010 2011 2012
Totaal bedrag toegezegde donaties € 380.07 € 278.35 € 367.93 € 345.215
Totaal aantal ingediende aanvragen 155 153 160 161
Niet ontvankelijke aanvragen 62 52 30 33
Totaal behandelde aanvragen 93 101 130 128
Gehonoreerde aanvragen 71 78 102 103
Afgewezen aanvragen 20 23 27 25
Aangehouden aanvragen 2 0 1 0