Werkgebied

Het werkgebied van de stichting beperkt zich tot de regio Zuid-Kennemerland (dat betekent tot het Noordzeekanaal), de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek (Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout). Zie onderstaand kaartje. Projecten die buiten het werkgebied plaatsvinden, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Werkgebied van de J.C. Ruigrok Stichitng