Prijzen

De J.C. Ruigrok Stichting financiert ieder jaar drie prijzen voor oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek. Deze prijzen zijn speciaal bedoeld als aanmoedigingsprijs voor jongere onderzoekers. De beoordeling en uitverkiezing van de kandidaten is opgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. De winnaars van de prijzen krijgen ieder een bedrag van 12.500,- euro. De omschrijving van de prijzen vindt u verder op deze pagina. Voor de reglementen en voorwaarden verwijzen wij naar de zogeheten ‘Circulaire’, zie de pagina Prijzen op de website van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 


Prijsuitreiking 2022

De J.C. Ruigrok Prijs ter bekroning van maatschappijwetenschappelijk onderzoek. In het jaar 2022 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Maatschappij Wetenschappen.

De Keetje Hodshon Prijs ter bekroning van geesteswetenschappelijk onderzoek. In het jaar 2022 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de literatuurwetenschappen.

De Martinus van Marum Prijs ter bekroning van onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. In het jaar 2022 is de prijs bestemd zijn voor onderzoek op het gebied van de ingenieurswetenschappen.

Prijsuitreiking 2021

J.C. Ruigrok Prijs  – Dr. Rogier Quaedvlieg (Maatschappijwetenschappen) met het proefschrift Risk and Uncertainty (Maastricht Universiteit 2016).

 Keetje Hodshon Prijs – Dr. Evelyn Bosma (Taalwetenschappen) met het proefschrift Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch (Universiteit van Amsterdam 2017).

Martinus van Marum Prijs – Dr. Philip Kraaijenbrink (Milieuwetenschappen) met het proefschrift High-resolution insights into the dynamics of Himalayan debris-covered glaciers (Universiteit van Utrecht 2018).

Prijsuitreiking 2020

Martinus van Marum Prijs – Dr. T.J. Schirris (life sciences and technology), met het proefschrift on- and
off-target mitochondrial drug effects by systems medicine (Radboud Universiteit 2016).

Keetje Hodshon Prijs -Dr. Annemarie van Stee (geesteswetenschappen), met het proefschrift Understanding Existential Self-Understanding (Universiteit Leiden 2017).

J.C. Ruigrok Prijs – Dr. E.S. (Elsemieke) Daalder met het proefschrift De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Serverus (Universiteit Leiden 2018).

Prijsuitreiking 2019

Martinus van Marum Prijs –  Dr. E.M. Hutter, (chemie en chemische technologie) met het proefschrift, Revealing the fate of photo-generated charges in metal halide perovskites, (TU Delft, juni 2018).

J.C. Ruigrok Prijs – Dr. B (Barbara) Braams, Adolescent Risk Taking. The influence of pubertal development, neural responses to rewards and social context  (Universiteit Leiden, november 2015).

Keetje Hodson Prijs – Dr. L. (Lisa) Kattenberg met het proefschift The power of necessity. Reason of State in the Spanish Monarchy ca 1590-1650, Universiteit van Amsterdam, juli 2018 (Universiteit van Amsterdam 2018).

Prijzen 2018

Martinus van Marus Prijs –  Dr. B.J. Hensen, exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde) – voor zijn dissertatie Quantum Nonlocality with Spins in Diamond, TU Delft, april 2016.

Keetje Hodshon Prijs – Dr. S.L. Reinders, literatuurwetenschappen – voor haar dissertatie De mug en de kaars. Vriendschap en liefde in alba amicorum van adellijke vrouwen uit de Noordelijke Nederlanden, 1575-1640, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2017.

J.C. Ruigrok Prijs – Dr. J. Di Salvatore, maatschappijwetenschappen – voor haar dissertatie Peacekeepers Against Ethnic and Criminal Violence. Unintended consequences of UN Peacekeeping, Universiteit van Amsterdam, maart 2017.

Prijzen 2017

Martinus van Marum Prijs –  Dr. ir. T.W.J. de Geus, ingenieurswetenschappen – voor zijn dissertatie From damage to fracture, from micro to macro: a systematic study of ductile fracture in multi-phase microstructures, TU Eindhoven mei 2016.

Keetje Hodshon Prijs – Dr. J. Witteman, taalwetenschappen – voor zijn dissertatie Towards a Cognitive Neuroscience of Prosody Perception and Its Modulation by Alexithymia, Universiteit Leiden december 2014.

J.C. Ruigrok Prijs – Dr. E. Kempf, economische wetenschappen – voor haar dissertatie Essays in corporate finance and financial intermediation, Tilburg University juni 2016.

Prijzen 2016

Op vrijdag 17 heeft Bernet Elzinga, bestuurslid van de J.C. Ruigrok Stichting de Ruigrok prijzen in het Hodshon Huis, zetel van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, uitgereikt.

1. J.C. Ruigrok Prijs 2016 – Rechtswetenschappen aan mr. dr. Maarten de Wilde voor zijn dissertatie Sharing the Pie. Taxing multinationals in a global market.

2. Keetje Hodshon Prijs 2016 – Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid aan Dr. Han Thomas Adriaenssen voor zijn dissertatie Knowledge and the Veil of Representations. A Comparison of Late-Medieval and Early Modern Critiques of Species and Ideas.

3. Martinus van Marum Prijs 2016 – Milieuwetenschappen aan dr. Brian Dermody voor zijn dissertatie Sol Invictus. Holocene climate change and its impact in the Roman Mediterranean.

Na de uitreiking van de prijzen door Bernet Elzinga, werden door Louise Gunning, de voorzitter van de KHMW (symbolisch) de eremedailles uitgereikt aan de drie prijswinnaars.


Omschrijving van de Ruigrok prijzen

De J.C. Ruigrok Prijs

Deze prijs is in 1983 ingesteld en is genoemd naar de heer Johannes Cornelis Ruigrok die door de oprichting van de J.C. Ruigrok Stichting de financiering van de prijzen mogelijk heeft gemaakt. De prijs wordt uitgereikt als bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Maatschappijwetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs per toerbeurt toegekend aan de volgende vier vakgebieden:

• Rechtswetenschappen
• Economische wetenschappen
• Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
• Menswetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs

De Keetje Hodshon Prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Fonds Prijs (1981-1993) en de C.C. Hodshon Prijs (1994). De prijs is genoemd naar Cornelia Catharina Hodshon, die in 1793 het huis, waar nu de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen resideert, liet bouwen. De prijs wordt uitgereikt als bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Geesteswetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs per toerbeurt toegekend aan de volgende vier vakgebieden:

  1. Taalwetenschappen
  2. Literatuurwetenschappen
  3. Wijsbegeerte en godgeleerdheid
  4. Historische wetenschappen.

De Martinus van Marum Prijs

De Martinus van Marum Prijs is in 2007 ingesteld en genoemd naar de tweede secretaris van de Maatschappij. De prijs wordt uitgereikt als bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Natuurwetenschappen en Techniek. Jaarlijks wordt de prijs per toerbeurt toegekend aan de volgende vier vakgebieden:

1. Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)
2. Chemie en chemische technologie
3. Biotechnologie
4. Milieuwetenschappen
5. Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek).


Eerdere Winnaars Prijzen

Eerdere winnaars van de J.C. Ruigrok Prijs zijn:
1984 Mr G.J.H. van Hoof, rechtswetenschappen
1985 Dr M.A. Keyzer, economische wetenschappen
1986 Dr N.A. Wilterdink, maatschappijwetenschappen
1987 Dr R.H. Phaf, menswetenschappen
1988 Mr A.A. Quaedvlieg, rechtswetenschappen
1989 Prof.Dr G. Ridder, economische wetenschappen
1990 Dr J.P. Nederveen en Mw Dr M.S. de Waal, maatschappijwetenschappen
1991 Mevr. Dr K.J. Meulman, menswetenschappen
1992 Mevr. Mr J. Doomen, rechtswetenschappen
1993 Dr Ph.B.F. Franses, economische wetenschappen
1994 Dr R.J. van Ginkel, maatschappijwetenschappen
1995 Dr H.A.J. Kiers, menswetenschappen
1996 Dr M.M.T.A. Brus, rechtswetenschappen
1997 Dr P.J.J. Herings, economische wetenschappen
1998 Mevr. Dr M.J. Trappenburg, maatschappijwetenschappen
1999 Mevr. Dr M. van Turennout, menswetenschappen
2000 Mr F.J. van Ommeren, rechtswetenschappen
2001 Dr J. Boone, economische wetenschappen
2002 Mevr. Dr G.M.M. Kuipers, maatschappijwetenschappen
2003 Mevr. Dr B.R.J. Jansen, menswetenschappen
2004 Dr D. Roef, rechtswetenschappen
2005 Dr S. Stremersch, economische wetenschappen
2006 Dr F. van Tubergen, maatschappijwetenschappen
2007 Mevr. Dr E.A.M. (Eveline) Crone, menswetenschappen
2008 Mevr. Dr E. van Sliedregt, rechtswetenschappen
2009 Dr M.G. de Jong, economische wetenschappen
2010 Mevr. Dr N. Moor, maatschappijwetenschappen
2011 Mevr. Dr L. Keijsers, menswetenschappen
2012 Mr Dr M.R.T. Pauwels, rechtswetenschappen
2013 Dr R.S.J. Koijen, economische wetenschapen
2014 Mw. Dr. A. Samuels, maatschappijwetenschappen
2015 Mw. Dr. E. Alisic, menswetenschappen

Eerdere winnaars van de Keetje Hodshon Prijs zijn:
1995 Dr P. Knevel, historische wetenschappen
1996 Dr L. Rutgers en Dr J.A. van Ruler, wijsbegeerte/godgeleerdheid
1997 Mevr. Dr C.H.M. Kroon, taalwetenschappen
1998 Dr J. Koppenol, literatuurwetenschappen
1999 Mevr. Dr J. Pollmann, historische wetenschappen
2000 Dr Lodi W. Nauta, wijsbegeerte/godgeleerdheid
2001 Dr C.H. Reintges, taalwetenschappen
2002 Dr J. de Kruif, literatuurwetenschappen
2003 Dr O.J. Hekster, historische wetenschappen
2004 Dr P.S. Hasper, wijsbegeerte/godgeleerdheid
2005 Dr O.A. Crasborn, taalwetenschappen
2006 Mevr. Dr A.C. Montoya, literatuurwetenschappen
2007 Mevr. Dr H.M.E.P. Kuijpers, historische wetenschappen
2008 Dr M. Popovic, wijsbegeerte/godgeleerdheid
2009 Mevr. Dr S. Unsworth, taalwetenschappen
2010 Mevr. Dr B.Brey, literatuurwetenschappen
2011 Dr Ugur Ümit Üngör, historische wetenschappen
2012 Dr M de Witte, wijsbegeerte/godgeleerdheid
2013 Dr S.A.M. Lestrade, taalwetenschappen
2014 Dr. B. Noordenbos, literatuurwetenschappen
2015 Mw. Dr. C. Weeda, historische wetenschappen

Eerdere winnaars van de Martinus van Marum Prijs zijn:
2008 Dr I.Labbé, exacte wetenschappen (astronomie)
2009 Dr D.G.A.L. Aarts, chemie en chemische technologie
2010 Mevr. Dr T. van Herk, biotechnologie
2011 Mevr. Dr S. Kéfi, milieuwetenschappen
2012 Dr. W. Xu, ingenieurswetenschappen
2013 Dr. ir. M.M.J. Stevens, exacte wetenschappen (wiskunde/informatica)
2014 Dr. F.F. Abdi, chemie en chemische technologie
2015 Dr. H.J.G. Snippert, life sciences and technology