Werkgebied

Het werkgebied van de stichting beperkt zich tot de regio Zuid-Kennemerland. Op het onderstaande kaartje is het gebied precies aangegeven. Projecten die buiten het werkgebied plaatsvinden, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Werkgebied van de J.C. Ruigrok Stichitng